Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Ch

Czytaj więcej...

Dofinansowanie - fundusze unijne na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Zestawienie przedsiębwzięć, które mają przyznaną pomoc publiczną w tym kwartale:

Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).

Zintegowana automatyzacja procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu informatycznego typu B2B.

Kompletne wdrożenie e-usługi GEMPHARM - inteligentnego narzędzia wsparcia działania aptek niesieciowych w zakresie zautomatyzowanych procesów analizy kluczowych informacji rynkowych wraz z nowatorskim systemem cross sellingu (rekomendacji).

BUDOWA I WDROŻENIE EMERGENTNEGO SYSTEMU KLASY B2B, WSPOMAGAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEJ , WIELOWYMIAROWEJ ANALITYKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ

CERES - wdrożenie procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy prawnej– Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r.

Infolia - wdrożenie zintegoowanego modelu szkoleniowego oraz narzędzi wspomagających tworzenie i sprzedaż info-produktów dla niezależnych ekspertów. |Innowacyjny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).

Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP, TVK, Smart TV, mobilnych oraz innych IP.

Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez zaimplementowanie od a do Z zaawansowanych aplikacji ITch i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej

Nowa usługa PIKE - doradztwo dla operatorów telewizyjnych w sprawie dostępu do cyfrowej telewizji naziemnej oraz cyfryzacji sieci telewizji kablowych.

Ochrona patentowa w Chinach, Kanadzie, USA, i Ukrainie wynalazku pn. Przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi pułkami do suszenia aglomeratów o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z systemu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy spółki Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z Partnerami biznesowymi.

Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe

Platforma B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi systemami ITmi partnerów Zakładu Mechaniczno Remontowego CHEMREM-ORGANIKA Sp. z o.o.

Poprawa środowiska naturalnego poprzez e-usługi w sektorze ekologicznym przyczyniające się do kreowania nowego sposobu promocji odnawialnych źródeł energii.

Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego o nowe Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków stosowanych w terapii chorób metabolicznych i neurologicznych

Zaprojektowanie 1 w Europie Platformy Cyfrowej umożliwiającej małym i średnim przedsiębiorstwom zapewnienie ciągłości pracy przedsiębiorstwa poprzez analizę ryzyka online.

Zaprojektowanie i udostępnienie za pomocą serwisu teleinformatycznego dwóch nowatorskich e-usług umożliwiających automatyczną diagnozę schorzeń dermatologicznych.

Stworzenie innowacyjnej platformy do agregacji, ekspozycji i wymiany specjalistycznych informacji na temat produktów pomiędzy producentami a sklepami internetowymi.

Wdrożenie mobilnego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.

Stworzenie internetowej platformy udostępniania zasobów informacji z dziedziny projektowo-wykonawczej wraz z usługą do kompleksowego zarządzania projektami.

Wdrożenie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi, przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych.|Zaprojektowanie podkarpackiej platformy informacyjnej (hurtownia danych, wyszukiwarka, banery, subskrypcja, newsletter, kalkulator, opinie użytkowników, kojarzenie kontrahentów).

Wdrożenie w pełni kompleksowej platformy ELF24 do monitoringu bezpieczeństwa oraz zużycia mediów w budynkach na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Uruchomienie platformy internetowej generującej kastomizowany newsletter o możliwościach dofinansowania oraz usprawniającej pozyskiwanie informacji o dotacjach.

Formalne zgłoszenie międzynarodowej ochrony patentowejdla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających grupy oniowe do efektywnego prowadzenia aktualnego modelu metatezy.

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na Układ do elektrostymulacji tusz mięsa prądem stałym” w 15-tu państwach o największej produkcji wołowiny na świecie.

Wdrożenie dedykowanego, modułowego procesu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Cora w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między przedsiębiorstwem Cora, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Zaimplementowanie od podstaw e-usługi wirtualnego architekta krajobrazu, automatycznie dostarczającego projekty ogrodów z wykorzystaniem bazy wiedzy o roślinach i zasadach projektowania.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego procesu B2B opartego na elektronicznym przepływie i wymianie 4 swobód: danych, dokumentów, pracy i płatności oraz zarządzania informacją ubezpieczeniową w firmie Marcinkowski Broker sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnych rozwiązań opartych o platformę B2B celem automatyzacji logistycznych procesów biznesowych pomiędzy firmą ALPLAST a jej partnerami|Wdrożenie teleinformatycznego procesu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność świadczonych usług kadrowo-płacowych przez PKF Accounting Sp. z o.o. poprzez automatyzację zachodzących procesów biznesowych oraz wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Fruit Logistics Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B do automatyzacji wymiany danych między firmą AGNIESZKA MARLIŃSKA- CZYŻEWSKA RANGDZIN W3A.PL FRESH-VIEW a jej partnerami biznesowymi.

Wdrożenie modelu B2B przez firmę LegalSpace w celu automatyzacji wymiany danych w zakresie obsługi towarzystw ubezpieczeniowych i kancelarii prawnych.

Wdrożenie procesu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami zachodzącym pomiędzy przedsiębiorstwem Techkom Elektronik Sp. z o.o. i jego partnerami.

Wprowadzenie automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A., poprzez Aplikację integrujacą systemy informatyczne partnerów DATCC

Wsparcie na pozyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda generowania dźwięku przestrzennego zapewniająca niezależność od ilości i konfiguracji przestrzennej głośników”

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, IT i telekomunikacyjny, wynajem powierzchni biurowej, Lokalny System Informatyczny oraz leasing samochodu w IW-BGK w 2013 r.

Wynajem aplikacji B2B w celu automatyzacji modeli związanych ze składaniem oraz realizacją dostaw urządzeń telekomunikacyjnych i IT poprzez automatyzację.Tagi: